I. INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1.1

Korzystając z serwisu Makalu dostępnego pod adresem internetowym www.makalu.com.pl lub sklep@makalu.com.pl zwanego dalej „Serwis” Użytkownik podlega zasadom obowiązującej polityki prywatności. Użytkownik powinien się z nią zapoznać przy każdej wizycie w Serwisie i sprawdzić czy ją akceptuje.

§ 1.2

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K. publikuje dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego pod adresem www.makalu.com.pl lub www.sklep.makalu.com.pl

§ 1.3

Administratorem Serwisu jest firma: MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K Kilińskiego 169, 90-353 Łódź Tel 0-42 676-33-04 makalu@makalu.com.pl sklep@makalu.com.pl www.makalu.com.pl NIP 725-22-40-457 REGON 368796850 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703897

§ 1.4

Serwis Makalu zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas -rejestracji, - zawierania i wykonywania umowy, - zapisu do newslettera, - zapisu do Programu Lojalnościowego, - automatycznie podczas przeglądania witryny ( adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego itp. ).

§ 1.5

Dane są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu. Adres e-mail Użytkownika może być wykorzystywany jedynie do wysyłania na niego linków do zakupionych plików lub innych technicznych komunikatów związanych z obsługą aktywności w Serwisie. Dane zbierane automatycznie podczas wizyt Użytkownika na stronach Serwisu mogą być użyte jedynie w celach statystycznych oraz analitycznych poprzez Google Analytics. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 2.1

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane są za zgodą Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2.2

Bazy danych Administratora posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 3.1

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K. NIP 725-22-40-457, REGON 368796850 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703897 (zwany dalej „Administrator”).

§ 3.2

Dane osobowe takie jak adres e-mail podany przez Użytkownika, imię i nazwisko oraz adres IP, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a i pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane są w celu wysyłania Newslettera (w przypadku wyrażenia takiej chęci), przesłania i zamieszczania komentarzy, kontrolowania treści komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które Administrator uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

§ 3.3

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

§ 3.4

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty technicznie realizujące niektóre zamówione usługi jak serwis obsługujący płatności www.dotpay.pl lub firma obsługująca przesyłki kurierskie www.dpd.com.pl z którymi Administrator serwisu współpracuje.

§ 3.5

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 3.6

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 3.7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

§ 3.8

Każdemu Użytkownikowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem iod@makalu.com.pl

§ 3.9

Każdemu Użytkownikowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem: iod@makalu.com.pl

§ 3.10

W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3.11

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

IV. POLITYKA COOKIES

§ 4.1

MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703897 gwarantuje Użytkownikom Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K. informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

§ 4.2

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika

§ 4.3

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 4.4

W ramach naszych serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

§ 4.5

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

V. ZASTRZEŻENIA

§ 5.1

Makalu zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Użytkownika odwiedzającego sklep obowiązuje zawsze aktualna jej wersja, dostępna na tej stronie.

§ 5.2

Wersja: 24-05-2018 r.